KAKO DJETETU KOMUNICIRATI LJUBAV

Komunikacija za većinu roditelja znači govoriti djetetu umjesto da razgovaraju s njim. Jedan otac je ispričao razgovor koji je vodio sa sinom : «Pa naravno da razgovaramo! Sinoć mi je sin rekao da želi novi bicikl, a ja sam mu odgovorio da do kraja pojede večeru» . Ovaj razgovor je šaljiv, ali nam ujedno pokazuje razliku u načinu na koji komuniciraju djeca i roditelji: djeca govore roditeljima o svojim željama i snovima, a roditelji govore djeci što da rade. Međutim, ako samo govorimo djeci što da rade, to nikada neće dotaknuti njihova mala srca niti će im komunicirati našu ljubav.

Nažalost, način na koji želimo djeci komunicirati svoju ljubav je da im osiguramo topao dom, da im kupimo lijepu odjeću, da im organiziramo rođendan u McDonalds-u, da im kuhamo, čistimo... Međutim, sve to ne mora djeci komunicirati našu ljubav. Kako im onda možemo komunicirati ljubav na ispravan i učinkovit način?

Dječja pažnja je usmjerena na ponašanje, što znači da svijet doživljavaju kroz ono što drugi rade, a manje kroz ono što drugi govore. Zbog toga djeca komuniciraju pokazujući emocije i kroz ponašanje. Svojim ponašanjem djeca nam komuniciraju što im je potrebno bez obzira radi li se o više ljubavi, pažnje, prihvaćanja ili više razumijevanja. U vještini komuniciranja postoji nekoliko stvari koje možemo prakticirati kako bismo djeci komunicirali ljubav na ispravan način. To su: pažljivo slušanje, kontakt očima, fizički dodir, usredotočenost na dijete, te mudrost i razboritost u razgovoru s njima. Sve nam ovo može pomoći u uspješnoj komunikaciji s našom djecom. No, vjerojatno su ipak najvažniji pažljivo slušanje i mudrost u razgovoru.Članak “Komunikacija” i “Kako djetetu komunicirati ljubav“ smo objavili uz prijateljsku dozvolu udruge „Obiteljski život“.Obiteljski život je neprofitna organizacija, osnovana sa svrhom promicanja duhovne obnove društva i pojedinca, utemeljene na evanđeoskim vrijednostima. Budući da je obitelj temeljna jedinica svakog društva, program "Obiteljski život" želi izvršiti pozitivan utjecaj na društvo promicanjem čvrstih i zdravih bračnih odnosa utemeljenih na kršćanskim principima - principima koji mogu pomoći obiteljima i brakovima da se odupru napadima kojih je sve više u suvremenom svijetu.
Obiteljski Život organizira seminare o braku koji nude bračnim parovima priliku provođenja vremena u razmatranju, unaprjeđivanja i učvršćivanja odnosa medu supružnicima. Načela o kojima govorimo mogu biti korisna i samcima te su i oni dobrodošli. Obiteljski Život organizira i seminare o roditeljstvu koji su napravljeni zbog želje da se mladim ljudima pomogne ući u svijet odraslih te na takav način budu spremni i sposobni za najbolji mogući život u njihovim uvjetima.KAKO NAS KONTAKTIRATI?
Adresa: Obiteljski život, Srednjaci 7,
HR 10000 Zagreb
Naš telefon: 01/384-2040; 091/769-7427
Fax: ++385-(0)1-384-2070
Email: info@obiteljskizivot.com
Web: www.obiteljskizivot.com
Obitelj